Doelstelling

Onze doelstelling is, het bevorderen van de vogelsport enerzijds, anderzijds het bevorderen van de welzijn van de vogels in de ruimste zin des woords.

Naast de vogelsport trachten wij ook goede leefklimaat te scheppen binnen de club, waarbij in het bijzonder veel aandacht wordt gegeven aan het culturele aspect van het hele gebeuren. Ook richten wij onze aandacht aan de groepen personen binnen de club, die zich in een achterstandsituatie bevinden en dreigen in sociale isolement te geraken.