Documenten

Momenteel wordt gewerkt aan een nieuwe versie van het:
1. Huishoudelijk Reglement (2022)
2. WedstrijdReglement (2022)

Documenten zijn in een vergevorderd stadium en wij zullen dit bij de eerstvolgende ledenvergadering bespreken

Bestaande Reglementen: