Over ons

Wij zijn een Surinaamse zangvogelvereniging gevestigd in Den Haag, Nederland.

werkwijze
De vereniging tracht haar doel te bereiken door:

  • Stimuleren, aanbieden, ondersteunen en uitvoeren van de zangvogel sport en daarmee samenhangende sociale-culturele activiteiten, die gericht zijn op de ontplooïeng en vorming van personen in recreatieve en emancipatorische zin in Den Haag en omgeving.
  • Exploiteren van het hele verenigingsgebeuren.
  • Ondersteuning geven aan leden die in de problemen dreigen te geraken.
  • Activiteiten te organiseren, die passen in de doestelling.
  • Huren van externe deskundigen voor het geven van voorlichting, training of coördinatie en waarnodig uitvoeren van bepaalde activiteiten.
  • Werven van leden, beheren en beschikbaar stellen van financiële middelen.
  • Het bijbetrekken van autochtonen in onze activiteiten met als doel, het bevorderen van wijderzijdse begrippen op tal van gebieden.
  • Wij proberen samen met de leden aan planning en uitvoering van de activiteiten te komen waarbij ook veel aandacht wordt gegeven aan kennis, inzicht, houding en andere vaardigheden.