Wedstrijden

Wedstrijden met Surinaamse zangvogel hebben de volgende eigenschappen;
– twee vogels wordt op een aangewezen tijdstip, tegenover elkander gehangen (getrot)
– afstand tussen de vogels is ca 50 cm
– beide vogels hebben 15 minuten de tijd om zoveel als mogelijk te fluiten
– aan weerszijde staat een soort scheidsrechter (scoorde) die het aantal slagen turft
– vogel met de meeste slagen (na 15 minuten) heeft gewonnen.

Regelgeving competitie – Champions League Systematiek 2024

Wedstrijden zullen, zoveel als mogelijk, daar waar nodig, praktisch worden ingepland. Groepsfase primair automatisch gegenereerd
Alle wedstrijden worden verplicht volledig (15 min) gescoord.
Informatie wordt, zoveel als mogelijk, digitaal verspreidt (whatsapp of WebSite)
Bij het niet verschijnen (i.v.m. ziekte, vakantie, etc.) wordt de wedstrijd alsnog afgeroepen.
Vind je dat er niet goed gescoord wordt, dan dien je dit persoonlijk direct bij de Wedstrijdleider (zie WR) kenbaar te maken.
De wedstrijdleiding kan eventueel meekijken en indien nodig aanwijzingen geven  aan de scoorder (zie WR)
Resultaten en mutaties worden bijgehouden door de Competitie coördinator
Wees op tijd – TIJD is TIJD   Loting Groepsfase
Er moet een 4-voud van vogels zijn om te kunnen starten (16, 20, 24, 28 of 32 vogels)
Minimumaantal vogels: 16
Deelnemer mag maar één (1) vogel in één (1) groep hebben
De betaling voor deelname moet zijn ontvangen
De deelnemer met de meeste vogels start met de loting (1 lot per groep)
Voorkeur heeft 32 vogels, waarbij alle leden de mogelijkheid hebben zich in te schrijven.
Indien L6 overschreden wordt, dan zal degene met de meeste vogels er 1 eraf moeten halen

Groepsfase

Alle deelnemers krijgen een overzicht van de wedstrijden per wedstrijddag
Bij winst krijgt de deelnemer 3 punten, bij gelijkspel 1 punt en bj verlies 0 punten
Bij gelijke stand (Punten) wordt gekeken naar Som van Scores
Alle scores worden (cumulatieve, Som van Scores) bijgehouden
Bij gelijke Som van Scores wordt gekeken naar de grootste Delta score
Vogels mogen niet verwisseld worden van groep, na afloop van de 1ste ronde groepsfase (Bij overtreding: diskwalificatie van vogel)
Vogels die niet gehangen of weggehaald worden, kunnen NIET worden vervangen met een  andere vogel

Knock-out fase

De knock-out fase (8ste finale) bestaat uit 16 vogels. Plaatsing geschiedt conform onderstaande schema:
Indien bij start van de competitie er: 
– minder dan 32, doch meer dan 24 vogels vogels zijn: nummer 1 en nummer 2 van elke groep, aangevuld met de beste nummer 3 over alle groepen
– 32 vogels zijn: de nummer 1 en nummer 2 van elke groep (16 vogels)
– meer dan 32 vogels zijn: nummer 1 van elke groep, aangevuld met de beste nummer 2 over alle groepen
– 16 vogels zijn: gaan alleen de nummer 1 en 2 van elke groep naar de knock-out fase (8 vogels)
– minder dan 24, doch meer dan 16 vogels vogels: nummer 1 en beste nummer 2 over alle groepen (maximaal 8 vogels naar de knockout fase)
– minder dan 16 vogels vogels, geen Champions League. Direct knock-out systeem toepassen
Knock-Out fase systematiek:
– Door middel van loting (tot halve finale)
– Door middel kruiselings plaatsing (automatisch)
Uitgeschakelde vogels (groepfase) mogen niet deelnemen in de Knock-out fase (spreekt voor zich)
1ste ronde (8ste finale): Geen vrij-loten 
1ste ronde (8ste finale): mag niet tegen jezelf uitloten
In 8ste finale loot de nr1 geplaatste tegen de nr2 (uit de poolfase)
Als je na de 1ste ronde tegen jezelf uitkomt, dan heb je pech (bij automatisch plaatsing)
Bij wekelijkse loting gaan alle loten gaan in 1pot en worden dan geloot.
Wees aub sportief – ga vogels niet wisselen – met diskwalificatie als gevolg

Loting Knock-out fase

Je mag niet uitloten met een tegenstander uit je (Groeps)fase
De nr1 geplaatste loot tegen de Nr2 (uit de groepsfase) – nietzijnde “eigen” groep
Je mag niet tegen jezelf uitloten (geldt alleen in de 8ste finale/ 1ste ronde knock-out)
Er zijn geen vrijloten, iedereen heeft een tegenstander
Elke vogel heeft een registratie-nr (groep-idnr). Deze behoud je de gehele competitiie. Wisselen van vogels leidt tot diskwalificatie

Wees sportief, er gaat er 1 winnen en 1 verliezen, Laten we samen een heel mooi seizoen van maken.