Hall of Fame

Hier ziet U een overzicht van de kampioenen en/of leden van Vogel vereniging Beef-Free die een belangrijke bijdrage hebben geleverd.

Leden die een essentiële rol hebben vervuld:
* Rai Jitan Rai: langst zittende voorzitter
* Sonny Inderlal: oprichter-1980, voorzitter
* K. Tjon A Tsien: mede oprichter-1980