Weetjes

Besproken zaken:

De leden die hun contributie niet hebben betaald, kunnen aan geen enkele activiteit meedoen. Zorg ervoor dat je jouw contributie verplichting ben nagekomen. Alvast bedankt voor je begrip!

Het bestuur; Al enige tijd is er een landelijk slagreglement. Dit is door inzet van de volgende verenigingen t.w. : Het Landelijk, Den Haag, Amsterdam en Rotterdam tot stand gekomen.
Beef-Free zal dit reglement vanaf zondag 05-07-2015 toepassen. Dit desbetreffend besproken en vastgelegd reglement staat ook op de website van Beef-Free.nl.
De leden van de slagcommissie van Den Haag zijn: Voor de TwaTwa’s dhr. Faroek Moennoe. Voor de Picolet is dit nog in te vullen. Heren bij deze succes toegewenst!
Deze heren zijn namelijk verantwoordelijk voor het beoordelen van de slagen en begeleiden c.q. het ondersteunen van de desbetreffende scoorders van onze Surinaamse Zangvogelvereniging “Beef-Free”.
Heb je vragen over wat wel of geen slag is, of wil je die slag c.q. zang van jouw vogel laten beoordelen, neem dan contact op met boven genoemde commissieleden. De beslissing van de slagcommissie is bindend!
De slagcommissie beslist over de slagen c.q. zang en de competitieleider dient deze op te volgen!